Seleccionar página

Tots actuem, això és el que  fem sempre, ho fem uns per a uns altres, de vegades de forma involuntària i unes altres  deliberadament. Nosaltres parlem de nosaltres mateixos, interpretant-nos. Ho fem amb l’esperança que ens vegin, que ens entenguin i que ens recordin com el que ens agradaria ser.

Marilena, una dona bella, plena d’energia i caràcter  s’ha interpretat i ha actuat davant de la meva càmera.Només aspiro a recollir-ho tot.

Retrato, primer per intentar entendre allò que  ells volen interpretar. Segon,  per compartir allò que m’ha semblat entendre.

 

————————————————–

 

Todos actuamos, esto es el que hacemos siempre, lo hacemos unos para otros, a veces de forma involuntaria y otras deliberadamente. Nosotros hablamos de nosotros mismos, interpretándonos. Lo hacemos con la esperanza que nos vean, que nos entiendan y que nos recuerden como el que nos gustaría ser.

Marilena, una mujer bella, llena de energía y carácter se ha interpretado y ha actuado ante mi cámara. Sólo aspiro a recogerlo todo.

Retrato, primero para intentar entender aquello que ellos quieren interpretar. Segundo, para compartir aquello que me ha parecido entender.

MARILENA