Seleccionar página

 

 

La fotografia de bodes, aquest vell conegut, es tracta únicament  d’un gran  document que intenta reproduir el sentiment i l’emoció humana i també reflectir l’atmosfera de tot un dia, «el gran dia».I a part de l’aspecte de la parella  cal reflectir com se sent i l’emoció del dia sense intervencions, no imposant el meu  criteri. La parella, amics  i familia prefereix gaudir amb les menys interrupcions i direcció  d’escena com sigui possible.

 

Desenvolupar,desmuntar,inspirar,generar,aconseguir,introduir,proporcionar,donar……, tot això  sense assaig previ, improvisant, adaptant-me a la situació tan ràpidament com succeeixen els esdeveniments. Tot un desafiament pel fotògraf.

La meva missió és  dominar l’art de fer cooperar, com portar a la parella a una zona d’ombra perquè la llum no sigui tan dura sense que ells creguin que controlem els seus moviments. Ells s’han d’adonar de la meva eficàcia i del que sóc capaç  i així em  donaran llibertat per fer les coses a la meva manera.

Quan les bodes  deixen de ser un esdeveniment ostentós i formal i es converteix en una festa i celebració, les fotos han d’estar a l’altura de les expectatives. Lluny de posar , la parella vol això que ells criden» fotografies naturals» i el terme “natural” acostuma interpretar-se malament, pot ser  podríem substituir-ho per «espontani» o » relaxat», es a dir tot un  resultat de saber entendre a la gent, com se senten i actuar amb la sensibilitat adequada.

Per mi és un gran privilegi poder fotografiar una boda, com a esdeveniment on les emocions humanes estan a flor de pell,on tot succeeix ràpid i intensament. Perquè és una de les tasques que més al·licients i més possibilitats creatives té per a un fotògraf,i per cert ,que poc valorat està!!!, però aquest  és un altre tema que ja abordarem un altre dia, en un altre moment, en un altre post.. ….Tot  depèn de si es considera que aquest no és diferent a qualsevol altre treball de fotoreportatge  o si es pren la decisió d’acceptar el repte i obtenir els millors resultats de l’ocasió. Tot depèn del nostre entusiasme.

Porto 15 anys fotografiant parelles en el seu gran dia i 15 anys emocionant-me.  El dia que no m’emocioni davant la mirada d’un pare veient a la seva filla vestida de núvia feliç i bellíssima, aquest dia  crec que no podré fer un bon  document fotogràfic.

 

 

————————————————

 

 
La fotografía de bodas, ese viejo conocido, se trata únicamente de un gran documento que intenta reproducir el sentimiento y la emoción humana y también reflejar la atmósfera de todo un día, «el gran día».Y aparte del aspecto de la pareja hay que reflejar como se siendo y la emoción del día sin intervenciones, no imponiendo mi criterio. La pareja, amigos y familia prefiere disfrutar con las menos interrupciones y dirección de escena como sea posible.

Desarrollar,desmontar,inspirar,generar,conseguir,introducir,proporcionar,dar……, todo esto sin ensayo previo, improvisando, adaptándome a la situación tan rápidamente como suceden los acontecimientos. Todo un desafío por el fotógrafo.

Mi misión es dominar el arte de hacer cooperar, como traer a la pareja en una zona de sombra porque la luz no sea tan dura sin que ellos crean que controlamos sus movimientos. Ellos se tienen que dar cuenta de mi eficacia y del que soy capaz y así me darán libertad para hacer las cosas a mi manera.

Cuando las bodas dejan de ser un acontecimiento ostentoso y formal y se convierte en una fiesta y celebración, las fotos tienen que estar a la altura de las expectativas. Lejos de poner , la pareja quiere esto que ellos llaman» fotografías naturales» y el término “natural” acostumbra interpretarse mal, puede ser podríamos sustituirlo por «espontáneo» o » relajado»,  es decir todo un resultado de saber entender a la gente, como se sienten y actuar con la sensibilidad adecuada.

Por mí es un gran privilegio poder fotografiar una boda, como acontecimiento donde las emociones humanas están a flor de piel,donde todo sucede rápido e intensamente. Porque es una de las tareas que más alicientes y más posibilidades creativas tiene para un fotógrafo,y por cierto ,que poco valorado está!!!, pero este es otro tema que ya abordaremos otro día, en otro momento, en otro tabla.. ….Todo depende de si se considera que este no es diferente a cualquiera otro trabajo de fotoreportage o si se toma la decisión de aceptar el reto y obtener los mejores resultados de la ocasión. Todo depende de nuestro entusiasmo.

Llevo 15 años fotografiando parejas en su gran día y 15 años emocionándome. El día que no me emocione ante la mirada de un padre viendo a su hija vestida de novia feliz y bellísima, este día creo que no podré hacer un buen documento fotográfico.

 

MAIG2011 Àlex i Maribel.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This