Seleccionar página

 

 

“Hay que saber conservar la frescura de la infancia cuando se produce el contacto con los objetos;

hay que saber preservar la inocencia.

Hay que saber seguir siendo niño toda la vida aún cuando se es hombre,

al extraer la conciencia de su fuerza de la existencia de los objetos.

Y no permitirse que la existencia de los objetos limite la imaginación”.

Henri Matisse

 

 

 

Artistes com Kandinsky, Kleé, Picasso o Miró han explorat aquests trets i característiques desinhibides i simples del traç que un nen utilitza en les seves expressions plàstiques de manera espontània i natural. Sobre aquest tema, Picasso declarava: ”Jo abans dibuixava com Rafael, però em va portar una vida assabenta aprendre a dibuixar com un nen”. Henri Matisse va dir una vegada: ”El geni no és una altra cosa que la volta voluntària a la infantesa”.

Si observem les produccions artístiques dels nens al llarg d’aquest període, veiem que a mesura que van creixent la seva percepció del món i de si mateixos va canviant, i a l’igual la manera d’expressar la seva realitat exterior i interior. Llavors, el paper que ha de jugar l’escola és essencial i consisteix a permetre el desenvolupament natural del nen a través de les expressió artística (la música, la dansa, el teatre, la literatura i les arts plàstiques) doncs és allí, com en el joc, on ell entra a l’interior de si mateix, explora i parla amb les seves emocions i instints.

——————————–

 

Artistas como Kandinsky, Kleé, Picasso o Miró han explorado estos rasgos y características desinhibidas y simples del trazo que un niño utiliza en sus expresiones plásticas de manera espontánea y natural. Al respecto, Picasso declaraba: ”Yo antes dibujaba como Rafael, pero me llevó una vida entera aprender a dibujar como un niño”. Henri Matisse dijo una vez: ”El genio no es otra cosa que la vuelta voluntaria a la niñez”.

Si observamos las producciones artísticas de los niños a lo largo de este período, vemos que a medida que van creciendo su percepción del mundo y de sí mismos va cambiando, y al igual la manera de expresar su realidad exterior e interior. Entonces, el papel que ha de jugar la escuela es esencial y consiste en permitir el desarrollo natural del niño a través de las expresión artística (la música, la danza, el teatro, la literatura y las artes plásticas) pues es allí, como en el juego, en donde él entra al interior de sí mismo, explora y habla con sus emociones e instintos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naia i Jan , novembre2014

 

Pin It on Pinterest

Share This