Seleccionar página

Saber mirar és qualitat humana que no és fàcil trobar, Sara la té. Ella veu, mira i observa ; sent i escolta tot el que està al seu al voltant com si d’un sisè sentit o gran poder es tractés. El poder de saber on està el límit que serpara allò vulgar i la bellesa.

Ella mira una vegada, escolta una vegada, el just, per proposar-te després molt més per a la teva persona i la teva imatge , però sempre el just; amb el seu maquillatge i tractaments plens d’amor. El maquillatge i l’estètica havia d’estar aquí,entre les Voluntats Contraposades, amb tot el seu llenguatge creatiu i amb tota l’ amistat que ens uneix.

 

Asseure’s amb ella davant d’un rostre retratat aplicant les eines del Photoshop (dir-vos que ella només utilitza les brotxes, pinzells i llapis analògics) és més que interessant. Amb ella a prop s’aprèn a mirar rostres , sap on està el límit, la frontera entre  la bellesa i la lletjor, on hem de parar en el retoc sigui amb el pinzell que sigui;»fins a aquí «diu. El seu llenguatge creatiu ens parla de bellesa , benestar i feminitat , per tant ,d’AMOR. El poder de saber on està el límit i l’equilibri en lla BELLESA.

La feminitat humana i el maquillatge tenen una relació històrica lligada a l’orgull i la vanitat i us asseguro que si volem dominar el retoc digital en el retrat hauríem d’aprendre abans certes lliçons d’un bon maquillador , com d’un bon psicòleg. Corregir pells de porcellana mitjançant maquillatge ben aplicat o mitjançant el clonar, liquar i tireta de Photoshop per vendre una crema de bellesa és complex , com l’és quan et diuen :“bah, no et preocupis, tira la foto que ja m’arregles en Photoshop” perquè aquí entra l’ètica fotogràfica i el concepte de retrat i tots els seus subgeneros (psicològic, fantàstic, documental, periodístic, moda, bellesa,comercial,….). A nivell artístic que cadascun faci el que vulgui, doncs para això és l’art per l’art, aquí no ha de tenir aquestes “limitacions” .Sara actua igual que nosaltres, els fotògrafs, davant un rostre i un cos , distingint entre ètica i art. Modela amb tons aplicats i colors com nosaltres amb llum , enquadrament i…. Photoshop

Ella ens parla d’amor lligat a la vanitat i la bellesa.

 

Mira dues vegades per veure el just. No miris més que una vegada per veure el bell.

Henry F .Amiel

 

 

Gràcies Sara per viatjar sempre per trobar la bellesa, encara que tu saps que per poder trobar-la l’has de portar amb tu.

 

————

 

 

Saber mirar es cualidad humana que no es fácil encontrar, Sara la tiene. Ella ve, mira y observa ; oye y escucha todo lo que está a su alrededor como si de un sexto  sentido o gran poder se tratase. Ella mira una vez, escucha una vez, lo justo, para proponerte  después mucho más para tu persona y tu imagen , pero siempre lo justo; con su maquillaje y tratamientos llenos de amor. El maquillaje y la estética tenía que estar aquí,entre todas las Voluntats Contraposades, con todo su lenguaje creativo y con toda nuestra amistad.

El poder de saber dónde está el límite que separa lo vulgar de lo bello.

Sentarse con ella delante de un rostro retratado aplicando las herramientas del Photoshop (deciros que ella sólo utiliza las brochas, pinceles y lápices analógicos) es más que interesante. Con ella cerca se aprende a mirar rostros , sabe donde está el límite, la frontera entre la belleza y la fealdad, donde tenemos que parar en el retoque sea con el pincel que sea;»hasta aquí «dice. Su lenguaje creativo nos habla de belleza , bienestar y feminidad , por tanto ,de AMOR. El poder de saber dónde está el límite y el equilibrio en la BELLEZA.

La feminidad humana y el maquillaje tienen una relación histórica ligada al orgullo y la vanidad y os aseguro que si queremos dominar el retoque digital en el retrato deberíamos aprender antes ciertas lecciones de un buen maquillador , como de un buen psicólogo. Corregir pieles de porcelana mediante maquillaje bien aplicado o mediante el clonar, licuar y tirita de Photoshop para vender una crema de belleza es complejo , como lo es cuando te dicen  :“bah, no te preocupes, tira la foto que ya me arreglas en Photoshop” porque aquí entra la ética fotográfica  y el concepto de retrato y todos sus subgeneros (psicológico, fantástico, documental, periodístico, moda, belleza,comercial,….). A nivel artístico que cada uno haga lo que quiera, pues para eso es el arte por el arte, aquí no debe tener dichas “limitaciones” .Sara actúa igual que nosotros, los fotógrafos, ante un rostro y un cuerpo , distinguiendo entre ética y arte. Moldea con tonos aplicados y colores como nosotros con luz , encuadre y…. Photoshop

 

Ella nos habla siempre de amor, ligado a la vanidad y la belleza.

 

 

Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello.

Henry F .Amiel

 

 

 

 

Gracias Sara por  viajar siempre para encontrar la belleza, aunque tú sabes que para poder encontrarla la tienes que  llevar contigo.

 

 

 web SARA BUIRA

 

 

 

Sara Buira, maquilladora abril2014

 

No me mires, no me mires (no me no me)
No me mires no me mires no me mires déjalo ya
que hoy no me he puesto maquillaje (je je)
y mi aspecto externo es demasiado vulgar
para que te pueda gustar.

No me mires, no me mires (no me no me)
No me mires no me mires no me mires déjalo ya
que hoy no me he peinado a la moda (da da)
y tengo una imagen demasiado normal
para que te pueda gustar

uh uh uh

sombra aquí sombra allá
maquíllate maquílllate
un espejo de cristal
y mírate y mírate
sombra aquí sombra allá
maquíllate maquílllate
un espejo de cristal
y mírate y mírate
mírate y mírate mírate y mírate
mírate y mírate eh eh eh

No me mires, no me mires (no me no me)
No me mires no me mires no me mires déjalo ya
no he dormido nada esta noche
y tengo una cara que no puedes mirar
porque te vas a horrorizar

mira ahora mira ahora mira ahora puedes mirar
que ya me he puesto maquillaje (je je)
y si ves mi cara te vas a alucinar
y me vas a querer besar

uh uh uh

sombra aquí sombra allá
maquíllate maquílllate
un espejo de cristal
y mírate y mírate
sombra aquí sombra allá
maquíllate maquílllate
un espejo de cristal
y mírate y mírate

………

letra MAQUILLATE de MECANO

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This