Seleccionar página

 

 La curiositat és un dels principals components de l’amor; per això els qui tenen , gràcies al dibuix, o a qualsevol altra disciplina, la facultat de veure el nu sota les vestidures, s’enamoren.

Stendhal

 

 

 

Naixem curiosos. Els nens experimenten jugant, provant coses noves. I sembla que d’adults frenem la nostra curiositat i ens disgustem quan les coses no se cenyeixen al guió preestablert. Els nens, en canvi, reinventen la història i segueixen jugant sense donar-li major importància. Per recuperar el nostre esperit “aventurer” davant l’error (i davant la vida) necessitem, com a primer pas, despertar la nostra curiositat i preguntar-nos: Què puc aprendre?

La curiositat és un gran motor per a la nostra felicitat, al que “curiosament” no se li ha prestat molta atenció ni en l’àmbit de la psicologia ni al món de les empreses.

Un altre avantatge importantíssim de la curiositat és la capacitat de fer-nos més flexibles mentalment. Qui no és curiós jutjarà el que li ocorre sobre la base dels seus paràmetres inicials més o menys rígids. El curiós, no obstant això, davant la possibilitat d’explorar alguna cosa diferent, podrà qüestionar les seves pròpies creences.

Com podem ser curiosos?

Em declaro curiosa, m’agrada buscar i tinc  curiositat per trobar gent curiosa.

Com l’amor no és més que una curiositat, perfectament lun curiós  pot ser el protagonista d’aquesta  nova Voluntat Contraposada. La curiositat i l’amor a la curiositat em mou i m’ apropa a gent curiosa simplement per curiositat de conèixer la seva curiositat…… Tot això em porta a la Flo, una meravellosa persona curiosa que sempre ha estat famolenca d’aprendre i de la que es pot aprendre molt. Ella dibuixa, fotografia, broda, pinta i cus l’amor amb molta curiositat, amb aquest combustible que genera la seva creativitat.

L’avorriment es guareix amb curiositat però  la curiositat no es guareix amb res . És l’energia que ens mou i ens fa éssers somiadors i passionals com  la  Flo. Conec curiosos que devoren el temps , que corren i esgarrapen el que troben i d’ altres  que ho acaricien amb tendresa i suavitat com la Flo,sense presses, esperant que arribi el que busca. M’agrada .

 

Perquè sempre  cal seguir, encara que només sigui per curiositat, per segur vivint. La curiositat no funciona amb mapes de partida, sinó que és una brúixola per explorar nous territoris.

Flo , gràcies per compartir curiositat mútua i apuntar-te a la meva curiositat fotogràfica  amb tan bella curiositat.

 

 

 

————————————————————-

 

 

 

La curiosidad es uno de los principales componentes del amor; por eso quienes tienen , merced al dibujo, o a cualquier otra disciplina, la facultad de ver el desnudo bajo las vestiduras, se enamoran .

Stendhal

 

 

Nacemos curiosos. Los niños experimentan jugando, probando cosas nuevas. Y parece que de adultos frenamos nuestra curiosidad y nos disgustamos cuando las cosas no se ciñen al guion preestablecido. Los niños, en cambio, reinventan la historia y siguen jugando sin darle mayor importancia. Para recuperar nuestro espíritu “aventurero” ante el error (y ante la vida) necesitamos, como primer paso, despertar nuestra curiosidad y preguntarnos: Qué puedo aprender?

La curiosidad es un gran motor para nuestra felicidad, al que “curiosamente” no se le ha prestado mucha atención ni en el ámbito de la psicología ni al mundo de las empresas.

Otra ventaja importantísima de la curiosidad es la capacidad de hacernos más flexibles mentalmente. Quien no es curioso juzgará el que le ocurre en base a sus parámetros iniciales más o menos rígidos. El curioso, sin embargo, ante la posibilidad de explorar algo diferente, podrá cuestionar sus propias creencias.

Cómo podemos ser curiosos?

Me declaro curiosa , me gusta buscar y tengo curiosidad por encontrar gente curiosa.

Como el amor no es más que una curiosidad, perfectamente un curioso puede ser el protagonista de esta nueva Voluntad Contrapuesta, la curiosidad y el amor a la curiosidad me mueve y me acerca a gente curiosa simplemente por curiosidad de conocer su curiosidad. Todo esto me trae a  Flo, una maravillosa persona curiosa que siempre ha sido hambrienta de aprender y de la que se puede aprender mucho. Ella dibuja, fotografía, borda, peine y cose el amor con mucha curiosidad, con este combustible que genera su creatividad.

El aburrimiento se cura con curiosidad pero la curiosidad no se cura con nada . Es la energía que nos mueve y nos hace seress oñadores y pasionales como Flo. Conozco curiosos que devoran el tiempo , que corren y arañan el que encuentran y de otros que lo acarician con ternura y suavidad como Flo, sin prisas, esperando que llegue el que busca. Me gusta .

Porque siempre hay que seguir, aunque sólo sea por curiosidad , para seguir vivos. La curiosidad no funciona con mapas de partida, sino que es una brújula para explorar nuevos territorios

Flo , gracias para compartir curiosidad mutua y apuntarte a mi curiosidad fotográfica con tan bella curiosidad.

 

 

 

 

 

 

http://www.somechicstuff.com/blog

 

 

 

 

 

 

 

 

Flo Corretti. Bordadora y curiosa octubre2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This