Seleccionar página

 

Acompanyo al Jaume i l’Anna Rosa durant el seu gran dia per explicar el que es veu amb imatges, treure punta a les coses, als moments als instants i a les emocions. Estic allí per observar, mirar, gaudir d’aquests bells moments humans.

Agraeixo aquesta confiança i aquesta complicitat en la meva manera de mirar : Documento , prenc i respecto el que ja està allí , el que veig . Aquesta és la meva elecció. Això és el que vull que em demaneu les parelles que com l’Anna Rosa i el Jaume han triat el seu dia per mostrar als seu i al món el seu amor per sempre. M’agrada que tots aquells detalls i atmosfera plena de bellesa flueixi durant les hores i després en el record ; record que necessita d’imatges emotives.

 

El sisè sentit que desenvolupa el fotògraf , aprenent a veure fotogràficament quan es desprèn de prejudicis formals i tècnics és el que es diu «visió fotogràfica».La imatge «ja està allí», en la realidat, la visió fotogràfica permet triar com d’elles o quina part d’elles és capaç de comunicar alguna cosa a l’espectador a través de la foto. És un procés basat no en la síntesi sinó en la selecció.

Crees o documentes, compons o prens, intervenció o no alteració, respectes o no alteres….. el ying i el yang de la creació en general intervenció o captura.

Sempre hi ha interpretació, inclous o exclous, hi ha està el nostre poder. Vam mostrar només una part i la resta ho ocultem. Aïllem i actuem sobre el que veiem.

Com un dia deia el gran José Manuel Navia; les fotos no es disparen, no es cacen, no es fan , es «quitan» , com diuen els gallecs, és el únic  mitjà d’expressió que no es parteix d’un foli en blanc on afegim coses, nosaltres tenim un escenari meravellós ple de coses i nosaltres llevem coses , seleccionem , resolem i quan anem concentrant i projectant més de nosaltres treballem.

Sembla que de vegades juguem a aconseguir que una imatge sigui incomprensible però no és més fàcil ser artista en el sentit retrograd i convencional del terme que fotògraf  a seques. També una mica d’ascetisme tècnic ve bé a la fotografia. Elos grans imactes no són mai tecnològics, venen de les emocions.

Impactar amb emocions i moments viscuts  recordant.

 

 

Elliott Ervitt: » Mira, mira una mica més i després torna a mirar, perquè això és la base fonamental de la fotografia»

 

 

 

—————————————

 

 

Acompaño a Jaume y Anna Rosa junto  su gente durante su  gran día para contar lo que se ve con imágenes, sacar punta a las cosas, a los momentos a los instantes y a las emociones. Estoy allí para observar, mirar, disfrutar de esos bellos momentos humanos. Agradezco esa confianza y esa complicidad en mi manera de mirar .

Documento , tomo y respeto loq ue está allí, lo que veo .Esa es mi elección.Esto es lo que quiero que me pidan las parejas que cómo Anna y Jaume han elegido su día para mostrar en los suyo y en el mundo su amor por siempre jamás. Me gusta que todos aquellos detalles y atmósfera llena de belleza fluya durante las horas y en el recuerdo ; recuerdo que necesita de imágenes emotivas.

 

El sexto sentido que desarrolla el fotógrafo,  aprendiendo a ver fotográficamente  cuando se desprende de prejuicios formales y técnicos  es lo que se llama «visión fotográfica».La imagen  «ya está allí», en la relidad, la visión fotográfica  permite elegir  cual de ellas  o qué parte de ellas es capaz de comunicar algo al espectador a través de la foto. Es un proceso  basado no en la síntesis sino en la selección.

Creas o documentas, compones o tomas, inervención o no alteración, respetas o no alteras….. el ying y el yang de la creación en general  intervención o captura.

Siempre hay interpretación, incluyes o excluyes, hay está nuestro poder. Mostramos sólo una parte y el resto lo ocultamos. Aislamos y actuamos sobre lo que vemos.

Como un día decía el gran José Manuel Navia;  las fotos no se disparan, no se cazan, no se hacen , se «quitan» , como dicen los gallegos, es el unico medio de expresión que no se parte de un folio en blanco donde añadimos cosas, nosotros tenemos un  escenario maravilloso lleno de cosas y nosotros quitamos cosas , seleccionamos , resolvemos y cuando vamos concentrando y proyectando más de nosotros creamos.

Parece que a veces juguemos a conseguir que una imagen sea incompresible pero no es más fácil ser artista en el sentido retrogrado y convencional del término que fotógrafo a secas. También un poco de ascetismo técnico viene bien a la fotografía. Los grandes impactos no son nunca tecnológicos , vienen de las emociones.

Impactar con momentos vividos , recordando.

 

 

Elliott Ervitt: » Mira, mira un poco más y luego vuelve a mirar, porque esto es la base fundamental de la fotografía»

 

 

 

 

 

 

 

ANNA ROSA I JAUME 7 juny 2014, FINCA PRATS lleida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per sempre

IMG_2916
IMG_2920
  
IMG_2928
IMG_2927
IMG_2930

 

Pin It on Pinterest

Share This