Seleccionar página

 

 

 

L’estètica atemporal, de record en procés d’esborrar-se, és una gran basa en temps d’incertesa com els quals vivim. Així doncs la tribu dels ‘instagramers’ ha trobat en l’eina un mitjà per viure el present com si es tractés d’un passat fingit.Plasmo els meus records d’experiència. Els teòrics de la informació divideixen les imatges en quatre grups: les mentals, que són les que sorgeixen en les nostres idees i somnis; les naturals, que són les que captem amb els nostres ulls; les creades, aquelles que són construïdes i de naturalesa inventada; i les registrades, que són aquelles en les quals gravem en un suport una representació del món. A aquesta última categoria pertany la fotografia avui més que mai.Vam mostrar avui les nostres fotos al món,realitzades amb un telèfon, sense complexos estimulant el desig

I és que per entendre millor les nostres fotos convé repassar de tant en tant la totalitat del nostre arxiu. Així reflexionarem sobre la trajectòria que estem recorrent i entendrem millor perquè dimonis fem fotos. Amb una mica de sort fins i tot potser reflexionem sobre la nostra pròpia vida, que al cap i a la fi és la millor història que comptem amb la càmera.

Encara que les meves fotos no estiguin ocultes en un calaix ,els records realitzats en un blanc i negre esquinçador, estan fetes amb la mateixa llibertat: la del que produeix fotos per si mateix. Sóc caçadora compulsiva d’instants.

Energia, decisió, paciència i una bona història que explicar. Jo tinc coses que explicar-vos i explicar als meus fills quan, dins d’un temps, em preguntin: on hem estat, quant hem après, què ens agradava, com ens miràvem, perquè ens volíem…

———————————————————————————

La estética atemporal, de recuerdo en proceso de borrarse, es una gran baza en tiempos de incertidumbre como los que vivimos. Así pues la tribu de los ‘instagramers’ ha encontrado en la herramienta un medio para vivir el presente como si se tratase de un pasado fingido.Plasmo mis recuerdos de experiencia. Los teóricos de la información dividen las imágenes en cuatro grupos: las mentales, que son las que surgen en nuestras ideas y sueños; las naturales, que son las que captamos con nuestros ojos; las creadas, aquellas que son construidas y de naturaleza inventada; y las registradas, que son aquellas en las que grabamos en un soporte una representación del mundo. A esta última categoría pertenece la fotografía hoy más que nunca.Mostramos hoy nuestras fotos al mundo,realizadas con un teléfono, sin complejos estimulando el deseo

Y es que para entender mejor nuestras fotos conviene repasar de vez en cuando la totalidad de nuestro archivo. Así reflexionaremos sobre la trayectoria que estamos recorriendo y entenderemos mejor porqué demonios hacemos fotos. Con un poco de suerte incluso quizá reflexionemos sobre nuestra propia vida, que al fin y al cabo es la mejor historia que contamos con la cámara.

Aunque mis fotos no estén ocultas en un cajón ,los recuerdos realizados en  un blanco y negro desgarrador, están hechas con la misma libertad: la del que produce fotos para si mismo. Soy cazadora compulsiva de instantes

Energía, decisión, paciencia y una buena historia que contar. Yo tengo cosas que contaros y contar a mis hijos cuando, dentro de un tiempo, me pregunten: dónde hemos estado, cuánto hemos aprendido, qué nos gustaba, como nos mirábamos, porqué nos queriamos…

 

 

 

cabo de gata ,almeria

agost 2013

IMG_7935 copia
IMG_7940 copia
IMG_7944 copia
IMG_8015 copia
IMG_8017 copia
IMG_8032 copia
IMG_8042 copia
IMG_8095 copia
IMG_8097 copia
IMG_8104 copia
IMG_8226 copia
IMG_8278 copia
IMG_8290 copia
IMG_8326 copia
IMG_8329 copia

IMG_7695 copia
IMG_8190 copia
IMG_8166 copia
IMG_8123 copia
IMG_7995 copia

IMG_7914 copia
IMG_7762 copia
IMG_8387 copia

IMG_7776 copia
IMG_7831 copia
IMG_7868 copia
 
IMG_7987 copia
IMG_8225 copia
IMG_8303 copia
IMG_8412 copia

 

 

Pin It on Pinterest

Share This