Seleccionar página

 

Triar una foto de perfil en  Facebook no és  tasca fàcil. Al cap i a la fi, la imatge que seleccionem serà la nostra carta de presentació davant ex-companys d’escola, col·legues de professió, amics, familiars i també “voyeurs”. Amb la nostra foto de perfil a les diferents xarxes socials revelem moltes coses sobre nosaltres mateixos.

El «jo amb la meva mascota»,» jo de viatge»,»jo salvan el món», «els meus fills sóc jo», «estic amb parella» ,»jo sóc sexi», «jo sóc misteriosa»,»jo sóc super-graciós», «el meu careto és incògnita», «jo de petit era molt bufó» ,»jo sóc fotògraf i tinc una càmera amb un bon i llarg teleobjectiu»,» jo i els meus  amics reals que també els tinc»….entre altres  serien els  meus» tops» . Realment és una decisió molt personal i es respecten totes les idees de com manejar-ho però del que sí estic convençuda, és de que  Sí cal  parar-li esment i decidir sobre la base del que volem  aconseguir i mostrar. Has d’usar elements reflexius  per  a la integració i “venda” del nostre perfil a les xarxes socials.

Amics meus de facebook, my followers de Twitter, Instagram i  Pintarest, contactes de Linkedin, subscriptors al bloc …i resta d’agregats i demés : les fotografia de perfil mereix uns minuts de reflexió…,reflexionem doncs tots plegats.

La fotografia que escollim en Linkedin -la versió 2.0 del currículum vítae  -és una eina clau per transmetre en pocs segons qui som, quina marca (ofici, faceta) representem i quins valors inspirem. La foto de perfil de   Facebook que triem sembla que té que ser  més propera perque som tots molt amics aquí . Però vigilem: ni tot Linkedin és professional ni tot Facebook és personal. Per això, estiguis registrat en dos, tres o quatre xarxes socials, és aconsellable mantenir certa coherència entre els teus diferents perfils. Per exemple en Linkedin, la pose i el vestuari hauran d’anar concordesa amb  la teva personalitat i  amb al teu trebal ; més enllà d’una fotografia tipus DNI, és una estratègia laboral,social  i de futur.
El nostre món digital pot representar una projecció virtual molt creïble de les nostres aspiracions personals. Segons una  enquesta, la meitat dels europeus manifesta el seu desig de mostrar el seu “UltraYou” ,la versió millorada del que som, la qual cosa significa que volem semblar-nos més a la personalitat descrita per nosaltres mateixos en els nostres perfils en xarxes socials que al que som en realitat. Aquesta característica de les persones per millorar els nostres perfils personals varia segons país, gènere, edat, …, però tots usem  diferents “mentides socials” per sorprendre, impressionar i atreure a la nostra audiència online formada per amics i familiars.  Ara ja sabem que comptar amb una foto borrosa, en baixa qualitat, la foto per defecte del servei o fins i tot fotos de celebritats o animals, li resta credibilitat a un perfil i descuit de l’usuari.
El nostre aspecte físic ha estat durant molt temps una forma d’obtenir credibilitat social – mostrant-nos ben arreglats, amb roba moderna i elegant i utilitzant accessoris de molt estil per semblar més atractius. Avui dia, el món digital ha obert un camp totalment nou per mostrar-nos al món sembla que la gent segueix sense donar-li la importància que té aquesta mini imatge de nosaltres mateixos en la nostra  web.

Com seria el avatar de twitteer de Coco Chanel o d’Audrey Hepburn?

Gens respon a l’atzar i menys la foto que tries per penjar en el teu perfil en Facebook, Twitter o qualsevol xarxa social. Ni tan sols la teva decisió és original per moltes voltes que li hagis donat. La imatge que vols projectar, et retrata per dins. Descobreix a quin ramat pertanys i comprova l’exposat que estàs per molt que et tapis la cara.

Trobar l’amor o fer noves amistats van ser citades com les raons més comunes per permetre’s algunes “mentides socials», no anem a mentir sobre el nostre curriculm ni sobre la nostra imatge……. però l’anem a posar bonica.

Doncs , després de reflexionar una mica  junts sobre tot plegat, podem crear junts  el teu  perfil, avatar i imatge per webs, blocs, curriculums i xarxes socials ,us presento el nou producte comercial de retrat d’estudi, un retrat personalitzat i a la vostra mida: sessions «ULTRAYOU 3.0»

Si creus que et mereixes una bona imatge 3.0 :T’escolto i després et miro  per a que ells et mirin i després t’escoltin.

 

 

 

 

 

 

——————————————–

Elegir una foto de perfil en Facebook no es tarea fácil. Al fin y al cabo, la imagen que seleccionamos será nuestra carta de presentación ante ex-compañeros de escuela, colegas de profesión, amigos, familiares y también “voyeurs”. Con nuestra foto de perfil en las diferentes redes sociales revelamos muchas cosas sobre nosotros mismos.

El «yo con mi mascota»,el » yo de viaje»,» el yo salvando el mundo», «mis hijos soy yo», «estoy con pareja» ,»yo soy sexi», «yo soy misteriosa», » yo soy super gracioso», «mi careto es una incógnita»,» yo de pequeño era muy mono» ,»yo soy fotógrafo y tengo una cámara con un buen y largo teleobjetivo»,» yo y mis amigos reales, que también tengo»….entre otros serían mis «tops» . Realmente es una decisión muy personal y se respetan todas las ideas de cómo manejarlo pero del que sí estoy convencida, es de que Sí hay que prestarle atención y decidir en base al que queremos conseguir y mostrar. Tienes que usar elementos reflexivos para la integración y “venta” de tu  perfil en las redes sociales.

Amigos míos de facebook, my followers de Twitter,Instagram y Pintarest, contactos de Linkedin,s ubscriptores al bloc… y resto de agregados y demás : las fotografía de perfil merece unos minutos de reflexión …,reflexionamos  todos juntos pues.

La fotografía que escogemos en Linkedin -la versión 2.0 del currículum vítae -es una herramienta clave para transmitir en pocos tiempo según quién somos, qué marca (oficio, faceta) representamos y qué valores inspiramos. La foto de perfil de  Facebook que elegimos , en cambio ,parece que tiene que ser más cercana porque somos todos muy amigos por aquí . Pero vigilemos: ni todo Linkedin es profesional ni todo Facebook es personal. Por eso, estés registrado en dos, tres o cuatro redes sociales, es aconsejable mantener cierta coherencia entre tus diferentes perfiles. Por ejemplo en Linkedin, la la pose y el vestuario tendrán que ir en concordancia a tu personalidad y a tu trabajo,más allá de una fotografía tipo DNI, es una estrategia laboral,social y de futuro.
Nuestro mundo digital puede representar una proyección virtual muy creíble de nuestras aspiraciones personales. Según una encuesta, la mitad de los europeos manifiesta su deseo de mostrar su “UltraYou” ,la versión mejorada del que somos, lo cual significa que queremos parecernos más a la personalidad descrita por nosotros mismos en nuestros perfiles en redes sociales que al que somos en realidad. Esta característica de las personas para mejorar nuestros perfiles personales varía según país, género, edad, …, pero todos usamos diferentes “mentiras sociales” para sorprender, impresionar y atraer a nuestra audiencia online formada por amigos y familiares. Ahora ya sabemos que contar con una foto borrosa, en baja calidad, la foto por defecto del servicio o incluso fotos de celebridades o animales, le resta credibilidad a un perfil y descuido del usuario.
Nuestro aspecto físico ha sido durando mucho tiempo una forma de obtener credibilidad social – mostrándonos muy arreglados, con ropa moderna y elegante y utilizando accesorios de mucho estilo para parecer más atractivos. Hoy en día, el mundo digital ha abierto un campo totalmente nuevo para mostrarnos en el mundo que parece que la gente sigue sin darle la importancia que tiene. Esta mini- imagen de nosotros mismos en la web .

Cómo sería el avatar de twitteer de Coco Chanel o de Audrey Hepburn?

Nada responde al azar y menos la foto que eliges para colgar en tu perfil en Facebook, Twitter o cualquier red social. Ni siquiera tu decisión es original por muchas vueltas que le hayas dado. La imagen que quieres proyectar, te retrata por dentro. Descubre a qué rebaño perteneces y comprueba lo expuesto que estás por mucho que te tapes la cara.

Encontrar el amor o hacer nuevas amistades fueron citadas como las razones más comunes para permitirse algunas “mentiras sociales», no vamos a mentir sobre nuestro curriculum ni sobre nuestra imagen……. pero la vamos a poner bonita.

Pues , después de reflexionar un poco juntos sobre todo ello, podemos crear juntos tu perfil, avataro  imagen para webs, blocs, curriculums y redes sociales ,os presento el nuevo producto comercial de retrato de estudio, un retrato personalizado y a vuestra medida: sesiones «ULTRAYOU 3.0»

Si crees que te mereces una buena imagen 3.0 :Te escucho y después te miro para que ellos te miren y después te escuchen.

 

 

 

 

 

 

la conseguidora

 

montse

 

verònica

 

rosa

 

cristina

 

enric

 

paloma

 

david

 

autoretrat

 

flora

 

laura

 

joel

gerard

mercè

 

ruth

 

maite

ximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This