Seleccionar página

La bellesa real existeix en una sessió amb una Voluntat Contraposada , i és exactament el moment en que creuem les primeres paraules per saber una mica més de nosaltres, sorgeix en un comentari sobre el quin, el com i el perquè fem el que fem: expressar-nos .Aquest petit instant es converteix en un moment meravellós que, personalment, m’alimenta l’ànima i em fa créixer.

La Marta, de seguida em va parlar de buscar i arribar a l’essència en el seu treball d’interpretació. Ella ,com a actriu que és , vol trobar-se amb allò que sembla rebutjable, simple i vulgar però que ho mostra tot sense embuts i ens marca per sempre.

Quan va finalitzar la sessió i vaig iniciar l’edició de les fotos ,vaig veure que el concepte «essència» del que m’havia parlat impregnava totes la imatges de Marta. Ella busca el que està en ella mateixa,una cerca sempre difícil i la qual necessita el seu temps.

Vaig voler trobar una definició d’ESSÈNCIA , però és que una definició és una frase que significa l’essència d’una cosa i és ,per tant ,molt difícil oferir-vos aquesta definició. Vaig entrar en un bucle infinit però vull resumir-vos el tema:

Essència
f. talls. El que constitueix la naturalesa de les coses i representa en elles el permanent i invariable. En aquest aspecte s’oposa a accident. En ontologia, l’essència és allò pel que l’ésser és oposat a existència, quan l’essència pot ser una pura concepció de l’esperit sense realització concreta necessària.
Cinquena essència. Cinquè element de la filosofia antiga, puro i subtil, del que estaven formats els cossos celestes.
En alquímia, principi fonamental de la composició dels cossos, al que es devia la transmutació dels metalls.
fig. lo més pur i acendrado d’una cosa.
quím. org. Substància volàtil, olorosa, poc soluble en l’aigua, extreta d’alguns vegetals. Les essències es diuen també olis eteris, essencials o volàtils. (V. perfum.)
Sí, el concepte essència està molt lligat al concepte  d’art i a l’amor . Així que és  l’essència de  les Voluntats Contraposades també  i per tant Marta és una d’elles i , per cert, una de molt gran!.

 

 

La finalitat de l’art és donar cos a l’essència secreta de les coses, no el copiar la seva aparença.

Aristòtil
Aprenent estem , la Marta i jo ( ella interpretant jo fent fotos) que no es pot fer marxa enrere, que l’essència de la vida és anar cap a endavant. En realitat, la vida és un carrer de sentit únic, el meu passat i el meu futur són la meva ESSÈNCIA, però no obstant això el meu present és la meva existència.

 

Gràcies Marta per apropar-te a la meva i per mostrar-me la teva essència Però segueix buscant-la.

 

 

 

 

——————————————————————————————————

 

 

 

 

La belleza real existe en  una sesión con una » Voluntat Contraposada «, y  es el  preciso momento en que cruzamos las primeras palabras para saber algo más de nosotros dos , surge en un comentario sobre el  qué, el cómo y el porqué  hacemos lo que hacemos: expresarnos  .Este pequeño instante  se convierte en un momento maravilloso que, personalmente, me alimenta el alma y  me hace crecer.

Marta enseguida me habló de buscar y  llegar a la esencia en su  trabajo de interpretación. Ella ,como actriz, quiere encontrarse con aquello que parece rechazable, simple y vulgar pero que  lo muestra  todo sin tapujos y nos marca para siempre.

 

Cuando finalizó la sesión y empezé a editar las fotos ví que el concepto «esencia» del que me había hablado impregnaba todas la imágenes de Marta. Ella busca lo que está en ella misma. Una busqueda siempre difícil y la cual necesita su tiempo.

Entonces quise encontrar una definición de ESENCIA , pero es que una definición es una frase que significa la esencia de una cosa y es por tanto muy difícil ofreceros esta definición. Entré en un increible bucle infinito que quiero resumiros aquí:

 

Esencia 

f. filos. Lo que constituye la naturaleza de las cosas y representa en ellas lo permanente e invariable. En este aspecto se opone a accidente. En ontología, la esencia es aquello por lo que el ser es opuesto a existencia, en cuanto la esencia puede ser una pura concepción del espíritu sin realización concreta necesaria.
Quinta esencia. Quinto elemento de la filosofía antigua, puro y sutil, del que estaban formados los cuerpos celestes.
En alquimia, principio fundamental de la composición de los cuerpos, al que se debía la transmutación de los metales.
fig.Lo más puro y acendrado de una cosa.
quím. org. Sustancia volátil, olorosa, poco soluble en el agua, extraída de algunos vegetales. Las esencias se llaman también aceites etéreos, esenciales o volátiles. (V. perfume.)
Sí, el concepto esencia está muy ligado al concepto artísitico y al amor . Así que es la esencia de  las Voluntades Contrapuestas también y por tanto  Marta es una de ellas, y por cierto, una de muy grande!.

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.

Aristóteles

Aprendindo estamos , Marta y yo( ella interpretando  yo haciendo fotos) que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. En realidad, la vida es una calle de sentido únic,. mi pasado y mi futuro son mi ESENCIA, pero  sin embargo mi presente es mi existencia.

Gracias Marta por acercarte a mi y  por mostrarme tu esencia, pero tu sigue buscándola.

 

 

 

 

 

VIMEO MARTA ROMERO demo

VIMEO MARTA ROMERO videobook

 

 

 

 

Marta Romera. Actriu. Novembre2013

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This