Seleccionar página

El retrat fotogràfic és una abstracció. La sobrietat del retrat en gamma de grises fa concentrar l’atenció sobre el contingut .Per mi,  el blanc i negre no és una limitació tècnica , és una forma de resumir un fet i concentrar-ho en alguna cosa gran però simple i concreta. Però..i si aquest contingut que vols abstreure està il·luminat per un color? És en aquest cas en el qual ens trobem quan fotografiem a algú com la Rosa.

M’adono que si  la Rosa es col·loca davant de la meva càmera i vull retratar-la no podria  explicar-la sense color , perquè seria  com si apaguéssim la llum i no la veiéssim, ens quedaríem  a les fosques. Per tant ella serà una excepció dins de la sèrie de retrats de Voluntats Contraposades. Ella porta una nota de color a tot allò sensible.

Així que ella tindrà to, lluentor i saturació de vermell. Un color vermell passió però sense estridència,aquest vermell que vol que li vegin perquè il·lumina però sense cridar massa.

Rosa Franco dibuixa, pinta,esculpeix,grava i manipula materials….amb la fi sempre de crear , per a això ella té una una força dinàmica especial i quina força és més potent que l’amor?!!. L’amor com a eina de creació és quelcom  que tenen en comú totes les Voluntats Contraposades que han passat davant la meva càmera i que ara espero que ja coneixeu.Tota la força dinàmica de la Rosa no només la inverteix en les seves creacions personals , també la diposita i  comparteix amb alumnes ,els quals desitgen alimentar-se dels seus coneixements tècnics i del seu amor per l’expressió. La meva filla Sofia , de 7 anys, espera que arribi cada tarde de divendres per poder sentir-se il.luminada.

Ella sap què és el color , la seva simbologia, la seva força expressiva  i que quan contrasta amb el blanc i negre  ens explica quelcom més .

Gràcies Rosa per acceptar i per donar llum al retrat.

 

 

————————-

 

 

El retrato fotográfico es  una abstracción. La sobriedad del retrato  en gama de grises hace concentrar la atención sobre el contenido .Para mi el blanco y negro no es una limitación técnica , es una forma de resumir un hecho y concentrarlo en algo grande pero simple y concreto. Pero..y  si ese contenido que quieres abstraer está iluminado por un color? Es en este caso en el que nos encontramos cuando fotografiamos a alguien como Rosa.

M e doy cuenta que si  Rosa se coloca delante de  mi cámara y quiero  retratarla no puedo  explicarla  sin color , porque  sería como si apagásemos la luz  y no la viésemos, nos quedariamos  a oscuras. Por tanto ella será una excepción dentro de la serie de retratos a otras  Voluntades Contrapuestas, ella nos aportará color a todo aquello sensible.

Ella tendrá tono, brillo y saturación de rojo. Un color rojo pasión pero sin estridencia,ese rojo que quiere que le vean porque ilumina  pero sin gritar demasado.

Rosa Franco dibuja, pinta,esculpe,graba y manipula materiales….con el fin siempre de crear , para esto  ella tiene una una fuerza dinámica especial  y qué fuerza es más potente que el amor?!!. El amor como herramienta de creación es algo que tienen en común todas las Voluntades Contrapuestas que han pasado ante mi cámara y que espero que ahora ya todos conozcais.  Toda la  fuerza dinámica de Rosa  no sólo la invierte en sus creaciones personales , también la deposita y  comparte con sus alumnos ,los cuales  desean alimentarse de sus conocimientos técnicos y su amor por la expresión. Mi hija Sofia, de siete años ,espera que llegue todas las tardes de  los viernes para sentirse iluminada.

 

Ella sabe qué es el color , su simbología, su fuerza expresiva  y que cuando contrasta con el blanco y negro nos explica algo más .

 

Gracias Rosa por aceptar y por iluminar el retrato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA FRANCO, pintora , gener2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This