Seleccionar página

 

Cristina i Víctor volien que el seu dia  fos una festa , una celebració on tot fluís , on tots estiguéssim a prop d’ells sota un marc preciós en un dia meravellós. Així va ser, la gran pluja del dia 7 de setembre a Barcelona,no va aturar res del seu desig.

Van triar un espai , un dia i uns cors que els acompanyessin . L’Hotel la Florida de Barcelona  va ser l’escenari majestuós  i la tempesta un dels molts emocionats espectadors .

Estàvem tots  a dalt del cel, per damunt de la ciutat i a prop dels núvols ,estàvem amb ells, compartint la seva història. Una historia que van voler que jo expliqués en imatges i aquí la teniu. Com fa un escriptor narrador he escrit  ,enquadrant , el temps i l’espai d’aquell especial dia.

 

 

L’escriptor, en definitiva, és com el fotògraf: la seva feina més important  és enquadrar. Escullir el fragment de la realitat , en el temps i en l’espai on la imaginació, que es considera signitificativa, que resumeix una intenció. La resta , que la fotografia estigui enfocada, que tingui bona llum, que no  estigui moguda, és un problema estrictament de tècnica, secundari però imprescindible. Una mala tècnica desgracia un enquadrament genial. Però és inútil la imatge definida i nítida d’un enquadrament equivocat.

Vicenç Villatoro. L’ofici de mirar
—————————————————–

 

Cristina y Víctor querían que su día fuera una fiesta , una celebración donde todo fluyera , donde todos estuviéramos cerca de ellos bajo un marco precioso en un día maravilloso. Así fue, la gran lluvia del día 7 de septiembre en Barcelona,no paró nada de su deseo.

Eligieron un espacio , un día y unos corazones que los acompañaran . El Hotel la Florida de Barcelona fue el escenario majestuoso y la tormenta uno de los muchos emocionados espectadores .

Estábamos todos allé arriba, en el cielo, por encima de la ciudad y cerca de las nubes , estábamos con ellos, compartiendo su historia. Una historia que quisieron que yo explicara en imágenes y aquí la tenéis. Cómo hace un escritor narrador he escrito ,encuadrando , el tiempo y el espacio de aquel especial día.

 

El escritor, en definitiva, es como el fotógrafo: su trabajo más importante es encuadrar. Escullir el fragmento de la realidad , en el tiempo y en el espacio donde la imaginación, que se considera signitificativa, que resume una intención. El resto , que la fotografía esté enfocada, que tenga buena luz, que no esté movida, es un problema estrictamente de técnica, secundario pero imprescindible. Una mala técnica desgracia un encuadre genial. Pero es inútil la imagen definida y nítida de un encuadre equivocado.

Vicenç Villatoro. El oficio de mirar

 

 

 

 

 

Cristina i Víctor. Hotel La Florida. Setembre2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This