Seleccionar página

 

En el camp de la literatura, Proust deia del punt de vista del narrador: els personatges no existeixen en si, sinó només en funció del narrador, del que para ell representen.

 

El retratat posseeix una experiència determinada, una il·lusió a aparèixer de determinada manera, resultat o idealitzant unes característiques pròpies. El fotògraf pot tenir una idea totalment oposada, contradictòria. Del resultat d’aquesta confrontació, d’aquesta trobada sorgirà la foto, el retrat.

I finalment l’observador fa la resta projectant la seva ombra sobre l’objecte de la seva observació i deformant-ho de nou. Et convido a participar en aquest procés, observant.

 

 

—————————————————

 

 

 

En el campo de la literatura, Proust decía del punto de vista del narrador: los personajes no existen en sí, sino sólo en función del narrador, de lo que para él representan.

 

El retratado posee una experiencia determinada, una ilusión en aparecer de determinada manera, resultado o idealizando unas características propias. El fotógrafo puede tener una idea totalmente opuesta, contradictoria. Del resultado de esa confrontación, de ese encuentro surgirá la foto, el retrato.

Y finalmente el obeservador hace el resto proyectando su sombra sobre el objeto de su observación y deformándolo de nuevo. Te invito a participar en este proceso, observando.

 

 

 

GORETTI.març2012

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This