Seleccionar página

 

 

La timidesa, la serenitat , la formalitat són components essencials en un retrat però no només del model , sinó de l’actitud del fotògraf.

La Montse em va oferir tot això davant la càmera, i vam voler que anés a una Voluntat Contraposada més. Ella és moltes realitats, i entre totes elles està la seva realitat de dansar per amor, es mou per amor però no només en l’escenari, sobretot balla en i amb la vida. Ella sempre serà jove guardant secrets i fent que tot el que l’envolta sigui fantàstic i misteriós.

Gràcies Montse per deixar que et miri i per contraposar les nostres voluntats. Ha estat un plaer.

Contínua ballant.

 

 

 

Dir-vos que m’ha vingut de gust aquesta vegada afegir uns fragments extrets de l’obra d’Oscar Wilde, els quals fa dies que tinc en aquest tinter i són perfectes per ella, són bells i ens parlen d’amor, de vida i d’imatge :

 

El món ens pertany per una temporada….

….i en quan creure en les coses, les crec totes amb tal que siguin enterament increibles…

…Únicament la gent limitada no jutja per les aparences..

El veritable misteri del món és el visible, no l’invisible.

…un dels grans secrets de la vida; guarir l’ànima amb els sentits i els sentits amb l’ànima.

SEMPRE  és una paraula terrible, les dones són molt aficionades a usar-la, espatllen tota la novel·la, volent fer-la eterna.

L’única diferència que hi ha entre un capritx i una passió eterna és que el capritx dura una mica més de temps.

Precisament l’amor és purament qüestió de fisiologia,no té res a veure amb la nostra pròpia voluntat.

 

…-ensenyi’m vostè a rejovenir-me

-pugues vostè recordar algun gran error que hi hagi vostè comesa en els seus primers dies, duquessa?

-em temo que un gran nombre

-doncs cometi’ls de nou, per tornar a ser de nou jove no té un més que repetir les seves bogeries.

 

 

«He après a estimar els secrets. Semblen ser l’única cosa capaç de prestar-li cert misteri o fantasia a la vida moderna. El més banal resulta deliciós amb només amagar-ho.»

Fragments  extrets de l’obra d’Oscar Wilde «El retrat de Dorian Gray»

 

 

 

 

——————————————————

 

 

 

La timidez, la serenidad , la formalidad son componentes esenciales en un retrato pero no sólo del modelo , sino de la actitud del fotógrafo.

Montse me ofreció todo esto ante la cámara,  y quisimos que fuese una Voluntat Contraposada más. Ella es muchas realidades, y entre todas ellas está su realidad de danzar por amor, se mueve por amor pero no sólo en el escenario, sobretodo baila en y con  la vida. Ella siempre será joven guardando  secretos y haciendo que todo lo que le rodea sea fantástico y misterioso.

 

Gracias Montse por dejar que te mire y por contraponer nuestras voluntades. Ha sido un placer.

Continua bailando.

 

 

 

 

 

Deciros que me  ha apeticido esta vez  añadir unos fragmentos extraídos de la obra de Oscar Wilde, los cuales hace días que tengo en este tintero y son perfectos para ella, son bellos y nos hablan de amor, de vida y  de imagen :

 

El mundo nos pertenece por una temporada….

….y en cuanto creer en las cosas, las creo todas con tal de que sean enteramente increibles…

Únicamente la gente limitada no juzga por las aparaiencias.

El verdadero misterio del mundo es el visible, no lo invisible.

….uno de los grandes secretos de la vida; curar el alma con los sentidos y los sentidos con el alma.

SIEMPRE  es una palabra terrible, las mujeres  son muy aficionadas  a usarla, estropean toda la novela, queriendo hacerla eterna.

La única diferencia que hay entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho dura un poco más de tiempo.

 

….Precisamente el amor es puramente cuestión de fisiología. No tiene nada que ver con nuestra propia voluntad

 

 

…..enseñeme usted a rejuvenecerme

-puede usted recordar algún gran error que  haya usted cometido en sus primeros días, duquesa?

-me temo que un gran número

-pués cometalos de nuevo,para volver a ser de nuevo joven no tiene uno más que repetir sus  locuras

 

 

 

«He aprendido a amar los secretos. Parecen ser lo único capaz de prestarle cierto misterio o fantasía a la vida moderna. Lo más banal resulta delicioso con sólo esconderlo.»

 

Fragmentos extraídos de la obra de  Oscar Wilde «El retrato de Dorian Gray»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montse Sabadell, març2013

 
wq

 

 

Pin It on Pinterest

Share This