Seleccionar página

 

Iphonografio, connecto, comparteixo  i exhibeixo  i així fins l’infinit i….. meeeeés enllaaaaaaà!!!

No definiré  ara «Iphonografia», activitat recien nascuda ;però sí ens centrarem en el significat d’accions com  compartir i exhibir:

-COMPARTIR   fa referència al gaudi en comú d’un recurs o un espai en sentit estricte, fa referència al gaudi simultani o ús alternatiu d’un ben finit

-EXHIBIR  com acció de  mostrar o exposar una cosa de manera que pugui ser vista per un gran nombre de persones amb deteniment, acció d’ensenyar  el que se sent orgullosa o exhibir-se  com mostrar-se en públic per cridar l’atenció.

El telèfon avui  va més enllà del seu  invent inicial, ara és el » megàfon digital » que crida al món. Ja no és un aparell per on ens comuniquem amb el llenguatge verbal només, sinó creant i compartint  la nostra vida , felicitat ,tendresa, pensaments, conceptualització,la nostra  idea de la lletjor, d’indignació, de bellesa i sobretot les nostres debilitats. Ja  no parlem per telèfon només, ara ens «expressem » com a individus amb el  telèfon, i això comporta tot allò i molt més.  Mai l’art i la comunicació s’han apropat més  i s’han democratitzat tant com  amb la nova tecnologia i les xarxes socials.

No és el mateix una càmera digital d’alta gamma reflex o les magnífiques compactes que hi ha ara al mercat  i un Iphone ,seria com voler comparar un tot terreny amb un cotxe esportiu, però la veritat és que el mòbil es porta a tots costats, no cal pensar a portar-li-ho amb nosaltres  perquè ja està aquí, en la nostra butxaca sempre. Es com una  prolongació del nostre braç, mà i  ull;  i de la nostra ment creadora i comunicadora.  A sobre, les aplicacions que, per exemple, Hipstamàtic, Instagram, Càmera+etc….. inclou per editar i compartir aquestes fotografies li donen un extra a l’ús del mòbil que no posseeix la càmera tradicional d’uns quants milers d’ euros.
Fàcil i lleuger és una  joguina que ens dona memòria i ens fa connectar amb nosaltres mateixos, amb els nostres records i cridar al món qui som o qui volem ser, què fem i on som.
En una societat en que la exhibició ens fa sentir més persones i individus únics i especials el mòbil ens dóna l’opurtunitat de «grafiar la vida quotidiana» i sentir-nos mini o grans creadors. Si a això afegeixes que les xarxes socials, aquestes megacorrales cibernètiques que ens han canviat la vida  ,ens aporten contínuament el millor dels feedbacks en comunicacó ,els «ME GUSTA», es a dir que premien amb  l’aprovació;  doncs ara ja tenim una veritable  addicció afegida a la de mirar que és l’addicció de que em mirin.
Jo ,com a mare i fotògraf ,necessito plasmar amb imatges el que veig  tots els dies, la  vida quotidiana i «phonografio» els meus fills, el seu entorn i el seu màgic creixement . La fotografia com a joc,com a pulsió interna i irracional maternal: jo amb el mòbil faig  «maternografia»:)
Estimats ,sóc addicta a la càmera i em dic susanam__. I tots a l’uníson cridareu: hola susanam__!!
Comparteixo i exhibeixo ergo em comunico!

 

————————————————————–
Iphonografio, conecto, comparto y exhibo y así hasta el infinito y….. máaaaaas alláaaaaaa!!!

No definiré ahora «Iphonografia», actividad recien nacida ;pero sí nos centraremos en el significado de acciones como compartir y exhibir:

-COMPARTIR hace referencia al goce en común de un recurso o un espacio en sentido estricto, hace referencia al goce simultáneo o uso alternativo de un bien finito
-EXHIBIR como acción de mostrar o exponer una cosa de forma que pueda ser vista por un gran número de personas con detenimiento, acción de enseñar el que se siendo orgullosa o exhibirse como mostrarse en público para llamar la atención.

El teléfono hoy va más allá de su invento inicial, ahora es el » megáfono digital » que llama en el mundo. Ya no es un aparato por donde nos comunicamos con el lenguaje verbal sólo, sino creando y compartiendo nuestra vida , felicidad ,ternura, pensamientos, conceptualización,nuestra idea de la fealdad, de indignación, de belleza y sobre todo nuestras debilidades. Ya no hablamos por teléfono sólo, ahora nos «expresamos » como individuos con el teléfono, y esto comporta todo aquello y mucho más. Nunca el arte y la comunicación se han acercado más y se han democratizado tanto como con la nueva tecnología y las redes sociales.
No es el mismo una cámara digital de alta gama reflejo o las magníficas compactas que hay ahora al mercado y un Iphone ,sería cómo querer comparar un todoterreno con un coche deportivo, pero bien es verdad que el móvil se trae a todos lados, no hay que pensar a traérselo con nosotros porque ya está aquí, en nuestro bolsillo siempre. Se como una prolongación de nuestro brazo, mano y ojo; y de nuestra mente creadora y comunicadora. Encima, las aplicaciones que, por ejemplo, Hipstamàtic, Instagram, Cámara+ etc….. incluye para editar y compartir estas fotografías le dan un extra en el uso del móvil que no posee la cámara tradicional de unos cuántos miles de euros.
Fácil y ligero es un juguete que nos da  memoria y nos hace conectar con nosotros mismos, con nuestros recuerdos y gritar  al  el mundo quién somos o quien queremos ser, qué hacemosy dónde estamos.
En una sociedad en que la exhibición nos hace sentir más personas e individuos únicos y especiales el móvil nos da  la opurtunidad de «grafiar la vida cotidiana» y sentirnos mini o grandes creadores. Si a esto añades que las redes sociales, estas megacorralas cibernéticas que nos han cambiado la vida ,nos aportan continuamente el mejor de los feedbacks en comunicacó ,los «ME GUSTA», se a decir que pulsaban con la aprobación; pues ahora ya tenemos una verdadera adicción añadida a la de mirar que es la adicción de que me miren.
Yo ,como madre y fotógrafa ,necesito plasmar con imágenes el que veo todos los días, la vida cotidiana y «phonografío» mis hijos, su entorno y su mágico crecimiento . La fotografía como juego,como pulsión interna e irracional maternal: yo con la móvil hago»maternografia»:)

Estimados ,soy adicta a la cámara y me llamo susanam__. Y todos a coro llamaréis: hola susanam__!!
Comparto y exhibo ergo me comunico!

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This