Seleccionar página

La fotografia ens permet mirar a algú que no coneixem durant un període de temps que normalment no seria acceptable. Ens proporciona un cert tipus d’intimitat i també depèn de la memòria , del personal. M’interessa com es pot representar això, com l’exterior xoca amb l’interior.

La Lara  és  dolça, creativa, sensitiva, i ens dibuixa l’amor traçant  figures femenines que flueixen i suren del paper .Ella tenia que ser una Voluntat Contraposada perque la Lara es mostra i s’amaga.

Us vull explicar que quan  proposo  fotografiarla  ella no sap en quina serie de retrats vull incloure-la, no coneix el projecte, no em coneix, no  sap res, no sap que jo la vull mirar amb la meva càmera però que els demés no la veuran mai, no pensa res  . I ella em dóna un sí incondicional juntament amb un petit comentari: «no vull mostrar la meva imatge en un retrat». Jo crec que el que ella no vol  ser conscient, pensar  i saber que la miren i per això rebutja el retrat.

Així que és  perfecte! ella ha entès els meus retrats abans d’explicar-li res, no cal que li digui que jo vull fotografiar només  la seva presència , no a ella,que vull la seva presència en estat pur, en estat de confort , aquell estat que és sempre molt interior, vull  mostrar-vos  que ella pot arribar a sentir davant d e la càmera  el mínim esforç ; aquest esforç amb  el qual  s’ha deixat de ser per un moment qui és. La Lara i la seva voluntat es contraposa i conjuga alhora  amb la meva intenció i  així gairebé frega la perfecció.

Mireu-la , mireu la Lara sense mirar la seva mirada, mireu- la amb mirada depurada i veureu la seva transparència. Transparent com les seves nines dibuixades.

Ella prefereix que no la vegin, per això a ella no li importa despullar-se, es despulla per tapar-se millor de les mirades i pensa que així és menys ella. Vol que vegem només els seus dibuixos plens d’amor, els que ara són la seva més profunda intimitat.

El que anomenem la nostra intimitat no és sinó el nostre imaginari món, el món de les nostres idees.

M’agrada saber que la Lara no va pensar, no sabia res i em va dir que sí. Perquè pensar és més interessant que saber però menys interessant que MIRAR.

 

Gràcies Lara.

 

——————————————————-

La fotografía nos permite mirar a alguien que no conocemos durante un periodo de tiempo que normalmente no sería aceptable. Nos proporciona un cierto tipo de intimidad y también depende de la memoria , del personal. Me interesa como se puede representar esto, como el exterior choca con el interior.

Lara es dulce, creativa, sensitiva, y nos dibuja el amor trazando figuras femeninas que fluyen y flotan del papel .Ella tenía que ser una Voluntad Contrapuesta porque Lara se muestra y se esconde.

Os quiero explicar que cuando propongo fotografiarla ella no sabe en que serie  de retratos quiero incluirla, no conoce el proyecto, no me conoce, no sabe nada, no sabe que yo la quiero mirar con mi cámara pero que los  demás no la verán nunca,ella  no piensa nada . Y ella me da un sí incondicional junto con un pequeño comentario: «no quiero mostrar mi imagen en un retrato». Yo creo que el que ella no quiere ser consciente, pensar y saber que la miran y por eso rechaza su imagen en el retrato.

Así que es perfecto! ella ha entendido mis retratos antes de explicarle nada, no hace falta que le diga que yo quiero fotografiar sólo su presencia , no a ella,que quiero su presencia en estado puro, en estado de confort , aquel estado que es siempre muy interior, quiero mostraros que ella puede llegar a sentir ante la cámara el mínimo esfuerzo ; este esfuerzo con el cual se ha dejado de ser por un momento quién es. Lara y su voluntad se contrapone y conjuga a la vez con mi intención y así casi roza la perfección.

Miradla , mirar a Lara sin mirar su mirada, mirarla con mirada depurada y veréis su transparencia. Transparente como sus muñecas dibujadas.

Ella prefiere que no la vean, por eso a ella no le importa desnudarse, se desnuda para taparse mejor de las miradas y piensa que así es menos ella. Quiere que veamos sólo sus dibujos llenos de amor, los que ahora son su más profunda intimidad.

El que denominamos nuestra intimidad no es sino nuestro imaginario mundo, el mundo de nuestras ideas.

Me gusta saber que Lara no pensó, no sabía nada y me dijo que sí. Porque pensar es más interesante que saber pero menos interesante que MIRAR.

 

Gracias Lara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Costafreda, il.lustradora septembre2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This