Seleccionar página
 
 
 
Cada nombre té un significat, per la qual cosa cada ser, fenomen o cosa té una expressió numèrica que li fa participi d’una sèrie de qualitats i característiques.
Els nombres són infinits, i ens agrada celebrar-los, aixecar-los i adaptar-los a les nostres festes. Allà on hi hagi un nombre està la bellesa.
Mai guardis  res  per a una ocasió especial, cada dia que vius és una ocasió especial, explica-ho, posa-li una xifra i celebra-ho!
 
 
L’U.-
La causa primera, és l’essència, el moviment, la voluntat de ser i d’existir, de participar, l’acció com a manifestació d’identitat.Representa la vida, la intel·ligència, la creació, l’afirmació l’autèntic, en definitiva la unitat i la individualitat.
 
EL DOS.-
És la causa segona, la forma, la imatge, el reflex de l’energia de l’un, allò que és impregnat i penetrat per l’u. Representa la receptivitat, el passiu i l’equilibri de les forces però també l’oposat, el contrari o antagònic. La dualitat de l’essència, la polaritat
 
EL TRES. –
És la causa tercera, el moviment, la varietat, el contacte, la comunicació i la multiplicitat. És l’expressió de la voluntat en la seva forma i amb un sentit determinat dins de marc general. Tot moviment aporta una força de compensació que és la que confereix equilibri, si cessa el moviment es perd l’equilibri, per això la vida es caracteritza en bàsicament per la capacitat de moviment.
Representa l’adreça, el sentit de l’activitat i la seva consecució.
 
QUATRE.-
La causa quarta és l’equilibri que confereix sentit a l’existència, és la pausa necessària després del moviment perquè l’acció comporti una realització i una adreça. Simbolitza la seguretat necessària que requereix la consciència per a la seva existència, les cerca de l’equilibri és instintiva i inherent a tota la naturalesa, igual que els ecosistemes han d’estar equilibrats i ben compensat per evitar la seva extinció, el quatre manifesta convicció, perseverança i fermesa.
 
CINC.-
La causa cinquena és l’energia que es projecta en tot el procés de la creació i dóna lloc a la intel·ligència que guia el procés creador amb la finalitat d’expressar la consciència.
És la capacitat d’adaptació que té la vida i la naturalesa en qualsevol ambient hostil capaç de transformar-ho i fer d’ell un lloc habitable mitjançant una gestió impecable de l’energia.
 

 

—————————————————————————————-

 

 

 

Cada número tiene un significado, por lo que cada ser, fenómeno o cosa tiene  una expresión numérica que le hace participe de una serie de cualidades y características.
Los números son infinitos, y nos gusta celebrarlos, levantarlos y adaptarlos a nuestras fiestas. Donde quiera que haya un número está la belleza.
 
Nunca guardes nada para una ocasión especial, cada día que vives es una ocasión especial, cuéntalo, ponle una cifra y ¡ celébralo!

 

 

EL UNO.-
La causa primera, es la esencia, el movimiento, la voluntad de ser y de existir, de participar, la acción como manifestación de identidad.Representa la vida, la inteligencia, la creación, la afirmación lo auténtico, en definitiva la unidad y la individualidad.
 
EL DOS.-
Es la causa segunda, la forma, la imagen, el reflejo de la energía del uno, aquello que es impregnado y penetrado por el uno. Representa la receptividad, lo pasivo y el equilibrio de las fuerzas pero también lo opuesto, lo contrario o antagónico. La dualidad de la esencia, la polaridad, el dos
 
EL TRES.
Es la causa tercera, el movimiento, la variedad, el contacto, la comunicación y la multiplicidad. Es la expresión de la voluntad en su forma y con un sentido determinado dentro de marco general. Todo movimiento aporta una fuerza de compensación que es la que confiere equilibrio, si cesa el movimiento se pierde el equilibrio, por ello la vida se caracteriza en básicamente por la capacidad de movimiento.
Representa la dirección, el sentido de la actividad y su consecución.
 
CUATRO.-
La causa  cuarta es el equilibrio que confiere sentido a la existencia, es la pausa necesaria después del movimiento para que la acción conlleve una realización y una dirección. Simboliza la seguridad necesaria que requiere la conciencia para su existencia, las búsqueda del equilibrio es instintiva e inherente a toda la naturaleza, al igual que los ecosistemas tienen que estar equilibrados y bien compensado para evitar su extinción, el cuatro manifiesta convicción, perseverancia y firmeza.
 
CINCO.-
La causa quinta es la energía que se proyecta en todo el proceso de la creación y da lugar a la inteligencia que guía el proceso creador con el fin de expresar la conciencia.
Es la capacidad de adaptación que tiene la vida y la naturaleza en cualquier ambiente hostil capaz de transformarlo y hacer de él un lugar habitable mediante una gestión impecable de la energía.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This