Seleccionar página

Cuidar-se ,gaudir, lluitar pel que vols, estimar …i també fotografiar és una «actitud vital». Treballem el nostre cos i tindrem la ment preparada per crear ,entrenada per viure.

Escriure (com fotografiar) és també una «labor física», ja que «pensem amb tot el cos». ‘De què parlo quan parlo de córrer». Haruki Murakami

Les nostres accions parlen sobre nosaltres tant com nosaltres sobre elles. Lluitar per allò que crèiem impossible ens converteix en herois, herois que tracten de fer del món un lloc millor per viure, un lloc per ser feliç.

Impossible» és només una paraula que usen els homes febles per viure fàcilment al món que se’ls va donar, sense atrevir-se a explorar el poder que tenen per canviar-ho. «Impossible» no és un fet, és una opinió. «Impossible» no és una declaració, és un repte. «Impossible» és potencial. «Impossible» és Temporal, «Impossible» no és gens». -Muhammad Ali

Un espai real :The Squared Room i tres grans professionals t’acompanyen a superar els teus reptes ; per a tots aquests que pensaven que el talent és qüestió de sort..doncs  la sort és qüestió d’entrenament.  Tot el que val la pena en la vida s’aconsegueix amb lluita i entrenament.+

 


 

Cuidarse ,disfrutar, luchar por lo que quieres, amar …y también fotografiar es una «actitud vital». Trabajemos nuestro cuerpo y tendremos la mente preparada para crear ,entrenada para vivir.

Escribir (como fotografiar) es también una «labor física», ya que «pensamos con todo el cuerpo». ‘De qué hablo cuando hablo de correr». Haruki Murakami

Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas. Luchar por aquello que creíamos imposible nos convierte en héroes,  héroes que tratan de hacer del mundo un lugar mejor para vivir, un lugar para ser feliz.

Imposible» es sólo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. «Imposible» no es un hecho, es una opinión. «Imposible» no es una declaración, es un reto. «Imposible» es potencial. «Imposible» es Temporal, «Imposible» no es nada». –Muhammad Ali

Un lugar :The Squared Rom y tres grandes profesionales te acompañan a superar tus retos; para todos esos que pensaban que el talento es cuestión de suerte…pues resulta que  la suerte es cuestión de entrenamiento.

Todo lo que vale la pena en la vida se consigue con lucha y entrenamiento.

 

https://www.facebook.com/theSquaredRoom/

http://www.thesqr.com/

The Squared Room és un espai exclusiu d’entrenaments personals individualitzats a la ciutat de Lleida.

«The Squared Room, personal trainer» cerca millorar la qualitat de vida de les persones oferint entrenaments personalitzats per aconseguir els objectius que cadascú de vosaltres us proposeu, en unes instal·lacions d’alta qualitat on tots els serveis es gaudeixen de manera individualitzada.

 

Jordi, Xavier i Jordi.Març2017

The Squared Room. Lleida

 

 

Retrats ULTRAYOU ( retrat d’empresa, retrat de profesionals).

Ultrayou és el teu ” social media logo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This